Manueeltherapie

Missie
 
Wij willen onze klanten zo goed en spoedig mogelijk middels een adequate behandeling van hun lichamelijke klachten afhelpen.
 
Visie
 
Wij willen onze klanten optimaal kunnen helpen middels specifieke diagnosestelling en een daarop gebaseerde, effectieve en efficiënte behandeling. Voor de keuze van diagnostiek en behandeling wordt gebruik gemaakt van de laatste bevindingen binnen het vakgebied, persoonlijke ervaringen van de behandelaar en de wensen van de klant.
 
 
Wat is manuele therapie ?
 
Manuele therapie is een specialisatie binnen het vakgebied fysiotherapie, net als bijvoorbeeld kinderfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en sportfysiotherapie. Wat manuele therapie anders maakt dan fysiotherapie, is dat tijdens deze opleiding dieper ingegaan wordt op het ontstaan van klachten en de onderliggende oorzaken hiervan. Veel klachten kunnen teruggeleid worden naar functiestoornissen in de wervelkolom. De manueel therapeut zal dan ook je klacht ‘breder’ bekijken, dus verschillende delen van het lichaam onderzoeken om relaties te vinden die te maken kunnen hebben met jouw klacht.

Wat is het doel van manuele therapie?

Het doel van de manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten en anderzijds je houding of je bewegingen verbeteren. Hiervoor hebben de manueeltherapeuten specifieke technieken geleerd, waarmee ze je klachten mogelijk sneller kunnen verhelpen dan reguliere fysiotherapie. In de volksmond wordt dit nog weleens ‘kraken’ genoemd. De manueel therapeutische term hiervoor is een ‘high velocity low thrust’ beweging van een gewricht, oftewel een korte en snelle beweging, die een hoorbare klik zou kunnen geven (kraken). Dit is echter lang niet altijd het geval. Wat het doel is van deze techniek, is dat de bewegingsvrijheid van het gewricht waar de manipulatie op gericht is, hersteld wordt.  
 
Wat zijn de effecten van manuele therapie?
 
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct tijdens of na een behandeling merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Er zijn meestal weinig nareacties te verwachten. Je manueel therapeut kan je hierover verder informeren.
Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Hieronder valt ook actief oefenen middels huiswerkoefeningen of in onze oefenzalen.

Wat zijn de kosten van manuele therapie?

Manuele therapie zit voor mensen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij.

Is het uitvoeren van een manipulatie alleen voorbehouden aan de manueel therapeut of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut kunnen worden uitgevoerd?

Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van  de BIG-geregistreerde fysiotherapeut. Deze zijn vastgelegd in de  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldtOnbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut of manueel therapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd. Een manipulatie is een specifieke techniek die voorbehouden is aan gecertificeerde manueeltherapeuten.

Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie ?

Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie. Je manueel therapeut zal het behandelplan met je bespreken en aangeven welke vorm van therapie geïndiceerd is.

Hoeveel behandelingen manuele therapie zijn er gemiddeld nodig?  

Het beleid voor manuele therapie is:
  • manueel therapeutische intake en lichamelijk onderzoek
  • proefbehandeling manuele therapie.
  • evalueren of verder behandelen met manuele therapie zinvol is. Dit wordt       elke  zitting overwogen en overlegd met jou.
  • het gemiddelde aantal zittingen voor manuele therapie is 6 tot 9.  behandelsessies. Daarna kan eventueel overgegaan worden op fysiotherapie.
Wat doet een manueel therapeut in de eerste zitting?
 
De manueel therapeut begint net als de algemeen therapeut met een intake. Dit bestaat uit een vraaggesprek (of anamnese) waarbij de therapeut sturing wil krijgen welke kant het lichamelijk onderzoek zal gaan. Daarna zal de manueel therapeut lichamelijk onderzoek verrichten van de regio waar de klacht zit, maar ook in gebieden die een relatie hebben met het gebied waar de klachten zich beginnen.
Daarna zal de manueel therapeut een behandelplan maken en bespreken met jou, zodat helder is wat er de volgende zittingen ongeveer gaat gebeuren. Het stellen van doelen is hierbij heel belangrijk, bedenk als klant dus van tevoren goed welke activiteiten beperkt zijn en wat je graag wil verbeteren, bijvoorbeeld: ‘ik wil weer goed kunnen bukken, zodat ik mijn werk kan uitvoeren’.
Hierna zal de manueel therapeut een nieuwe afspraak met je maken om de behandeling te starten. In zijn algemeenheid kan de therapeut alle bovenstaande punten in een half uur afronden, zodat de tweede keer dat je de therapeut ziet, er gestart kan worden met behandelen. Maar soms heb je als klant veel dingen te vertellen of kiest de therapeut tijdens de eerste zitting om wat uitleg te geven over wat hij/zij denkt wat er met je aan de hand is. Het zou dus kunnen dat onderdelen van de intake verdeeld worden over twee zittingen in plaats van 1.
 
Is manuele therapie iets voor mij?
 
Heb je last van:
  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten, al dan niet in combinatie met uitstraling naar de armen
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek
 
Vanaf januari 2006 is manuele therapie direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder verwijzing van je huisarts terecht kunt bij de fysiotherapeut. Kijk voor meer informatie op www.nvmt.nl
 
Meer informatie over manueeltherapie of het maken van een afspraak:
Maurice Marchand


0251 - 31 44 47
Maurice Marchand