Artsenlaboratorium en Trombosedienst

Bij Move! is een van de 45 prikpunten van SALT gevestigd voor het afnemen van bloed in de regio Waterland en Zaanstreek + Akersloot, Castricum en Egmond. Je kunt hier o.a. terecht voor het afnemen van bloed en het laten controleren van monsters. Kun je om gezondheidsredenen niet zelf naar het regionale prikpunt komen, dan wordt je thuis bezocht.

Persoonlijk contact vindt SALT belangrijk. SALT blijft dan ook graag op de hoogte van (wijzigingen in) je persoonlijke situatie. Dat is van belang bij de doseeradviezen. Meld daarom altijd veranderingen in je gezondheidssituatie (zoals ziektes, opnames, ingrepen, medicijnwijzigingen, bloedingen) wanneer deze tussen twee controles plaatsvinden. Zonodig kan een extra controle ingelast worden. De medewerkers van het Artsenlaboratorium en de Trombosedienst zijn ook bereikbaar voor vragen over ziektes, gebruik van medicijnen, bloedingen, ingrepen en andere problemen.

Openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 08.15 - 10.15 uur. Op deze dagen kun je zonder afspraak terecht.
 
Meer informatie over het artsenlaboratorium en trombosedienst of het maken van een afspraak:

t 075 - 615 62 51
f 075 - 670 34 76